Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców cz I recyklingSkuteczna strategia europejska w zakresie surowców

R. Butikofer: Najważniejsze filary to: wydajność energetyczna, recykling, zapewnienie dostępu do surowców na rynkach międzynarodowych. Powinniśmy objąć rolę wiodącą. Potrzebujemy wydajności energetycznej, jeśli chodzi o recykling w niektórych obszarach. DG ds. przemysłu oraz DG ds. środowiska naturalnego, wspólnie działają i koordynują swoje działania w ramach NATURA 2000. Niezwykle ważna jest współpraca z innymi krajami bogatymi w zasoby – USA, Chiny, Rosja. Nie jest jasne czy UE w pełni uwzględniła konieczność zmiany gospodarki do zasobów. Nie może w UE istnieć podejście nacjonalistyczne. K. Szymański: strategiczne wybory dotyczące dostępności surowców naturalnych zdecydują o miejscu europejskiego przemysłu w gospodarce światowej. Jeśli te wybory będą nieodpowiednie, to nasz przemysł przeniesie się do innych państw. Europa porzuciła możliwość pozyskiwania surowców, z których wiele na terenie UE jest. Niezwykle ważny jest recykling i podnoszenie standardów wykorzystywania, co daje ogromne koszty dla przemysłu. W efekcie niektóre gałęzi przemysłu mogą uciec do innych miejsc na świecie.

P. Rubig: handel międzynarodowy i negocjacje (WTO etc.) – należy zapewnić spełnienie pewnych minimalnych warunków. Podstawą do zamówień są przetargi do zamówień publicznych. Projekt NATURA 2000 pokazuje, że cele na rzecz ochrony środowiska i cele na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów, nie są ze sobą sprzeczne.

A. Vidal-Quadras: popyt i podaż w zakresie surowców to dwa elementy nie do końca zrównoważone. Europa musi odpowiednio zareagować na popyt gospodarek azjatyckich. Konieczne jest przygotowanie właściwych instrumentów, które będą się zmieniać w miarę sytuacji na świecie. Poszukiwanie zasobów jest mocno ograniczone. Skuteczność wykorzystywania zasobów jest kwestią strategiczną. Recykling jest najlepszym rozwiązaniem. Zrównoważone wykorzystanie zasobów na poziomie globalnym również jest jedną z kwestii priorytetowych. W obliczu zmian, które dokonują się obecnie, staniemy w przyszłości przed pytaniem czy popierać reżimy dające nam tańszy dostęp do surowców.

Balcytis: Zapotrzebowanie na surowce będzie w przyszłości rosło. Już dzisiaj w przypadku gazu widać ogromne różnice cen w poszczególnych krajach członkowskich dochodzące do 30%. W Afryce wysokie ceny żywności doprowadziły do upadku reżimu.

A. Grzyb: obecnie istnieją nowe technologie pozyskiwania surowców jak np. gaz łupkowy. Niektóre państwa posiadające złoża surowców wprowadzają szantaż, jeśli chodzi o ustalanie cen sprzedaży, które wcale nie są korzystne dla odbiorców.