Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców cz II recyklingSkuteczna strategia europejska w zakresie surowców cz II

R. Butikofer: Należy pochylić się nad problemem zastępowalności surowców – czy jest ona możliwa i jak jest możliwa. Bezpieczeństwo dostaw będzie, gdy jednocześnie zajmiemy się strategią podaży i popytu. Potrzebne jest wyważenie tych dwóch czynników.

Panayotov: Sprawozdanie to ma kluczowe znaczenie dla Europy, która na utrzymanie branży wydaje ponad 300mln euro rocznie. Jeżeli udałoby się nam ograniczyć te środki o połowę i zainwestować je w kulturę, edukację i opiekę zdrowotną, to byłoby to dużym zyskiem dla obywateli. W kontekście surowców niezwykle ważna jest infrastruktura, know-how oraz działania dyplomacji. Górnictwo w UE zostało ograniczone do minimum, a zamawianie dostaw surowców do UE pomaga innym krajom. Kopalnie zamykane w latach 90 czyniły to przede wszystkim z powodów ekonomicznych. Dziś sytuacja jest inna i można się zastanowić nad ponownym otwarciem niektórych kopalń (w Bułgarii są niedziałające kopalnie ołowiu, złota etc.).

K. Szymański: Bezpieczeństwo surowcowe powinno być bardziej zaznaczone w aspekcie politycznym i dyplomatycznym, gdyż ta kwestia nie jest neutralna politycznie.

K. Van Brempt: Polityka UE pod adresem krajów rozwijających się nie może przyczyniać się do złego zarządzania, korupcji etc. Musimy przykładać dużą wagę do naszych zasobów i ich pozyskiwania. Efektywne wykorzystywanie surowców, recykling, to kwestie niezwykle ważne, które mogą przełożyć się na sukcesy.

A. Gierek: Ranga tego sprawozdania będzie bardzo wysoka – kwestia ta jest 3/4 priorytetowa. UE zaniedbała kwestie przemysłu przetwórczego, który został daleko w tyle. Przemysł surowcowy wymaga drogich i długotrwałych inwestycji, które wymagają większej roli państw. W rozwoju strategii surowcowej niezwykle ważna jest substytucja.

A. Vidal Quadras: Często tereny zawierające surowce znajdują się w strefach chronionych, co uniemożliwia ich wydobycie. Kwestia ta powinna zostać zbadana.

P. Rubig: Kwestie rynków finansowych i surowcowych należy postrzegać osobno. Przejrzystość powinna zapewnić nam stabilność dostaw.