Recykling statków oraz wniosek dotyczący decyzji Rady zobowiązującej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków, z 2009 r., lub do przystąpienia do niej (punkty połączone przez przewodniczącego) cz.IV RecyklingT. Skylakakis: Statki nie są przypisane do krajów tylko do armatorów, którzy mogą zmieniać banderę ile im się tylko podoba. Sytuacja w tym zakresie uległa poprawie, ale dotychczasowe konwencje są zupełnie nieskuteczne. Potrzebne jest wprowadzenie regulacji w Chinach, Bangladeszu i innych krajach zajmujących się wrakowaniem. Nie jest możliwe, żeby uczynić to w Europie. Potrzebne są międzynarodowe regulacje.

Komisja Europejska: Głównym celem zaproponowanych regulacji jest, aby recykling statków był zrównoważony. Trzeba przyjąć odpowiednie reguły dotyczące recyklingu statków, które zstąpią dotychczasowe nieefektywne przepisy. Konwencje nie są właściwym krokiem do nadzorowania tego typu działalności. Trzeba nadzorować działania właścicieli statków. Komisja jest w stanie forsować stosowanie konwencji z Bazylei, ale stała się ona niewydolna, nie sprawdza się i nie jest stosowana w przypadku recyklingu statków. Trzeba zagwarantować większa odpowiedzialność armatorów i właścicieli statków. Recykling statków jest działaniem gospodarczym, może to pomóc europejskim stoczniom w ciężkich czasach. Potrzebne jest ustalenie odpowiednich kryteriów i egzekwowanie ich. Utworzenie funduszu jest dobrym pomysłem, ale biorąc pod uwagę konsultacje jest to zbyt skomplikowane i tworzy zbyt duże bariery administracyjne.

Sprawozdawca C. Schlyter: W ciągu najbliższych lat wrakowanych będzie ok. 1,5 mln ton europejskich statków, więc jest to dosyć pilny problem. Unia może być odpowiedzialna tylko za statki pływające pod europejską banderą. Nowa konwencja powinna zostać zbudowana na bazie konwencji z Bazylei. Fundusz powinien brać pod uwagę również statki z banderą z poza UE. Prawo trzeba konstruować w taki sposób żeby jego przestrzeganie było bardziej opłacalne niż jego nieprzestrzeganie. Propozycja funduszu jest jak najbardziej realna. To jest możliwy mechanizm opłat portowych, można to połączyć.