Recykling statków oraz wniosek dotyczący decyzji Rady zobowiązującej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków, z 2009 r., lub do przystąpienia do niej (punkty połączone przez przewodniczącego) cz.II RecyklingC. Fjellner: Obecne metody wrakowania są nie do przyjęcia. Propozycja Komisji jest dobra. Można oczywiście zaostrzać zasady odnośnie niektórych punktów. Występują jednak zastrzeżenia odnośnie wspomnianych kaucji za statki. Taki system dotyczący wszystkich statków zawijających do portów europejskich będzie dodatkową karą dla armatorów posiadających statki pod europejską banderą, doprowadzi to tego, że będą oni wybierali inną banderę. Wątpliwości budzi również funkcjonowanie tego systemu. Drugą niepokojącą kwestią jest rejestracja statków, co będzie ciągnęło za sobą całą masę biurokracji, którą powinno się ograniczać.

V. Prodi: Propozycja ta wywołała ogólne poruszenie. Zamiast tworzyć nowy dokument powinno się doprowadzić do egzekwowania już przyjętej konwencji z Bazylei. Stocznie w Europie są w bardzo trudnej sytuacji. Trzeba szukać wysoko rozwiniętych technologicznie rozwiązań w zakresie recyklingu. Dlaczego stocznie nie mogą być promowane przyjmując ekologiczne metody recyklingu? Służby prawne z Parlamentu powinny sprawdzić, czy konwencja z Hongkongu jest kompatybilna z tą z Bazylei. Nawet jeżeli zostanie ona ratyfikowana przez wszystkie kraje UE to i tak będzie to za mało, żeby miała wpływ globalny. Trzeba znaleźć sposób, aby europejskie statki podlegały recyklingowi tylko w europejskich stoczniach.

C. Davies: Trzeba przyczynić się do tego, aby udział UE był większy. Wszystkie konwencje nie są do tej pory przestrzegane. Jednakże koszty mogą stanąć na przeszkodzie, z racji kryzysu może nie jest to najlepszy czas na działanie. Komisja i Parlament powinny popierać ten projekt.

P. van Dalen: Nie jest etyczne, aby prowadzić złomowanie statków w takich warunkach. Konwencja z Bazylei jest martwa a z Hongkongu wejdzie w życie w 2020 roku. Trzeba zastanowić się nad instrumentem finansowym, ale nie można przyjmować postanowień, których nie jest się w stanie później wdrożyć w życie. Trzeba usunąć nieludzkie warunku recyklingu statków. Można do tego wykorzystać system opłat portowych. Trzeba powołać do życia działające instrumenty. Potrzebna jest alternatywa dla tych martwych papierowych dokumentów.