Recykling statków i Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków, z 2009 r., lub do przystąpienia do niej (punkty połączone przez sprawozdawcę) cz.V RecyklingSprawozdawca C. Shlyter: Od ok. 14 lat obowiązuje konwencja z Bazylei, mimo to przepisy w niej zawarte w dalszym ciągu nie są stosowane. Propozycja Komisji w tym zakresie jest niewystarczająca. Bardzo istotną kwestią jest, aby uniknąć sytuacji w której dochodzi do zmiany bandery. Pojawiło się również kilka zawiłości prawnych, jak np. czy legalne jest dokonywanie pewnych wyjątków od zakazu importu odpadów. Celem zakazu z Bazylei było uniknięcie sytuacji, w której odpady są przetwarzane w sposób niezadowalający w państwach rozwijających się. W związku z tym niektóre wyjątki są dopuszczalne. Odnośnie sposobu finansowania to nawet jeżeli będzie zgoda odnośnie jednego mechanizmu finansowania to co stanie się ze statkami pływającymi pod banderami UE. Trzeba zadać sobie pytanie czy opracować taki mechanizm, który będzie dotyczył tylko statków cumowanych w Europie, czy też w jednostkach na całym świecie, które znajdują się w wykazie unijnym. W momencie, kiedy tylko europejskie statki będą obciążane kosztami zaistnieje ryzyko zmiany bandery. Trzeba dążyć do tego, aby złomowanie nielegalne stało się nieopłacalne. Kolejną kwestią jest pokrycie kosztów różnicy pomiędzy wartością złomowanego metalu a kosztów recyklingu. Powinien powstać europejski wykaz stoczni, w których możliwe będzie złomowanie. Musiałby on zawierać placówki, które wypełniają unijne zalecenia. Trzeba zastanowić się jak utrzymać przy życiu europejskie stocznie złomowe. Trzeba zadbać o to, aby wprowadzony mechanizm nie umożliwiał zmiany bandery. Sprawozdanie przewiduje powstanie funduszu. Statki UE musiałby płacić na ten fundusz. Rozwiązałoby to problemy prawne i nie zachęcało do zmiany bandery. Potrzebna jest opcja najlepiej sprawdzająca się w praktyce. Trzeba wypracować instrument wspomagający porty złomowe w Europie.