Recykling statków i Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków, z 2009 r., lub do przystąpienia do niej (punkty połączone przez sprawozdawcę) cz.VIII RecyklingKomisja Europejska- wyraziła swoje niezadowolenie dotyczące recyklingu statków: Tysiące, statków jest złomowane w sposób, którego nie można zaakceptować. Odnoście ubezpieczenia Komisja ma mieszane uczucia. Istnieją obawy dotyczące tego, jaki wywrze to wpływ na obciążenia administracyjne. Ubezpieczanie mogłoby być opcją najmniej obciążającą, ale ten mechanizm nie jest stworzony we właściwy sposób, aby osiągnąć zamierzony cel. Ubezpieczenie ma na celu chronić armatorów przed ryzykiem nieznanym. Nie jest to właściwy mechanizm w tym przypadku. Ciężko jest w tej sytuacji dobrać właściwe rozwiązanie. Trzeba uważać, aby nie utworzyć zachęty do zmiany bandery. Być może najlepszą opcją byłoby utworzenie stabilnego systemu sankcji dla armatorów, którzy nie będą się stosowali do przepisów dotyczących złomowania statków. Mógłby to być efektywny instrument.

Sprawozdawca C. Shlyter: Trzeba działać szybko, ale nie w sposób głupi. Ocena wpływów ma się niebawem pojawić i powinna ona pomóc w podjęciu decyzji. Trzeba wypracować rozwiązanie, które będzie funkcjonować. Konwencja z Hongkongu nie jest wystarczająco silna. Trzeba stworzyć w Europie system, który będzie efektywny. To nie jest łatwy program, ale możliwy do zrealizowania.