Recykling statków i Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków, z 2009 r., lub do przystąpienia do niej (punkty połączone przez sprawozdawcę) cz.VI RecyklingC. Fjelner: Występuje tutaj problem związany z konwencją z Hongkongu. Jest ona niewystarczająca, jest w niej więcej dziur niż treści. W obecnej sytuacji są dwa wyjścia, albo wprowadzić fundusz, albo ubezpieczenia. Następnie trzeba się zastanowić, kto będzie za to płacił. Statki tylko z banderą europejską czy też inne. Potrzeba zharmonizować te kwestie. Bardzo ważne jest, aby zachować spójność, aby Ci którzy będą płacić mogli tez z tego korzystać. Kolejną kwestią jest, jakiego rodzaju zakłady miały się zajmować recyklingiem. Powinny być to wszystkie firmy, które spełniają kryteria środowiskowe. Trzeba przeprowadzić analizę konsekwencji wprowadzenia konkretnych decyzji. W tej sprawie potrzebne jest więcej czasu na przeanalizowanie większej ilości rozwiązań.

V. Prodi: Trzeba zastanowić się nad instrumentem rynkowym obciążającym wszystkie statki czymś w rodzaju ubezpieczenia podpisanego przez wszystkich armatorów, których statki pływają po wodach UE. Byłoby to coś w rodzaju ubezpieczenia od pokrycia kosztów recyklingu statków. Obecna sytuacja europejskich stoczni jest katastrofalna. Trzeba zapewnić tym stocznią możliwość demontażu statków.

C. Davies: Wiadome jest, że aktualnie możliwe jest, aby maksymalnie eksploatować statki a następnie zmienić banderę i zezłomować je możliwie jak najtaniej. Konwencja z Hongkongu nie rozwiąże wielu problemów. Jeżeli zostanie ona przyjęta w dalszym ciągu będzie istniała możliwość obejścia przepisów. Potrzebna jest ocena wpływów tej propozycji. Nie powinno się przyspieszać przyjęcia tego
ustawodawstwa.