Recykling statków cz.II RecyklingNależy wprowadzić następujące najważniejsze zmiany we wniosku Komisji:
a) mechanizmu finansowego służącego finansowaniu ekologicznego recyklingu statków – Źródłem problemu jest obecna wypaczona zachęta dla właścicieli statków, by korzystać z miejsc o najniższych standardach. Należy stworzyć mechanizm finansowy służący finansowaniu ekologicznego recyklingu statków. Wszystkie statki korzystające z portów UE powinny wnosić opłatę w zależności od ich pojemności. Opłaty byłyby przekazywane do funduszu, który wypłacałby premie za rzeczywiste przeprowadzenie recyklingu w stoczni złomowej spełniającej postanowienia niniejszego rozporządzenia, aby zapewnić ich konkurencyjność. Premia byłaby wypłacana wyłącznie za recykling statków pływających pod banderą UE od przynajmniej dwóch lat.
b) wykazu materiałów niebezpiecznych dla wszystkich statków wpływających do portów UE – odpowiedni wykaz jest kluczowym warunkiem właściwego recyklingu statków. Sektor żeglugi morskiej formalnie zobowiązał się w 2009 r. do stworzenia wykazów w przypadku nowych i statków już istniejących. Niestety tylko nieliczni właściciele spełnili ten obowiązek. Właściciele wszystkich statków wpływających do portów UE powinni stworzyć wykaz. To zdecydowanie przyspieszy wejście w życie najważniejszych postanowień konwencji z Hongkongu.
c) plan recyklingu statku dla wszystkich statków UE oddawanych do recyklingu lub mających więcej niż 20 lat, zatwierdzanego przez właściwe organy – Plan recyklingu statku, stworzony na podstawie prawidłowego wykazu, jest kolejnym warunkiem właściwego recyklingu statku. Średni wiek statku oddawanego do recyklingu wahał się między 26 latami w latach 90-tych XX wieku a 32 latami w trakcie rozkwitu finansowego w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, ale prawdopodobnie znowu ulegnie znacznemu spadkowi ze względu na istotną nadmierną pojemność i kryzys gospodarczy. Plan recyklingu statku powinien mieć charakter obowiązkowy w przypadku wszystkich statków mających ponad 20 lat, aby właściciele w odpowiednim czasie pomyśleli o swojej odpowiedzialności. Takie plany powinny być zatwierdzane przez właściwe organy.
d) bardziej jednoznacznych wymogów wobec stoczni złomowych, aby między innymi wyeliminować sztrandowanie, a także zapewnić audyt i regularne kontrole tych obiektów – należy ustanowić kilka postanowień uzupełniających w celu zapewnienia, by recykling i przetwarzanie odpadów odbywały się w sposób przyjazny dla środowiska (trwałe i wybudowane struktury o odpowiedniej liczbie dostępnych dźwigów w celu wyjaśnienia, że punkty stosujące metodę sztrandowania nie zakwalifikują się do wykazu europejskiego; wskazanie wszystkich istotnych podwykonawców; system śledzenia materiałów niebezpiecznych usuwanych ze statków; odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa; monitorowanie zanieczyszczenia).
e) sankcje karne za niektóre naruszenia – dyrektywa 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne wprowadza sankcje karne za nielegalne przemieszczanie odpadów. Takie kary należy stosować również w przypadkach naruszania niniejszego rozporządzenia, które mogą prowadzić do nie ekologicznego recyklingu.

Głosowanie nad udzieleniem mandatu do negocjacji:
Mandat nie został udzielony ze względu na za małą liczbę głosów.