Europejska strategia dotycząca odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku cz.I recyklingV.Prodi – sprawozdawca: Należy znaleźć rozwiązanie problemu tworzyw sztucznych. Nie ma specyficznych ustaw odnośnie tego rodzaju produktów. Ważne jest dokonanie przeglądu dyrektywy w sprawie opakowań. Stoi za tym motywacja gospodarcza. Odpady z tworzyw sztucznych są mieszane z czystym plastikiem. Powinna być możliwość wykorzystania tworzyw sztucznych w jak największym stopniu. Można by oznakować tworzywa sztuczne, by pozwolić na precyzyjne wykorzystanie tych produktów. Należy wprowadzić sankcję, jeżeli tworzywa sztuczne nie wracałyby do obiegu. Powinno się informować opinię publiczną o wykorzystaniu tych produktów.

E.Antonescu: W kwestii plastiku, powinien być lepiej wykorzystywany. Ten produkt pozostaje długo w środowisku i wykładniczo wzrasta jego zastosowanie. Wiele ważnych aspektów zostało poruszonych. Odpady elektroniczne nie są odpowiednie wykorzystywane, dlatego należy zweryfikować stan wiedzy na tym etapie. Chodzi o lepszy recykling odpadów i ich ponowne wykorzystanie.

Recykling - ponowne wykorzystanie

Recykling – ponowne wykorzystanie

 Istnieją duże różnice w tej kwestii między państwami członkowskimi. Przy ustalaniu celów obligatoryjnych, należy postępować rozważnie. Potrzebne są odpowiednie systemy sortowania odpadów plastikowych. Należy pamiętać o odpadach, które wywożone są poza Unię Europejską. Ważne jest, aby lepiej finansować recykling odpadów plastikowych a nie wysypisk.

M.Auken: Należy pokazać opinii publicznej, że Unia Europejska promuje rozwiązania dobre dla środowiska. Trudno jest wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez tworzyw sztucznych, jednak kwestią sporną jest, dlaczego tworzywa te trafiają na wysypiska, zamiast do gospodarki obiegowej?