Europejska strategia dotycząca odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku cz.III RecyklingM.Lyubcheva: Większość opakowań plastikowych wykorzystywanych jest tylko raz. Należy zastanowić się, czy zasadne jest stosowanie opakowań jednokrotnego użytku? Ważne jest, aby zwrócić uwagę także na formy produkcji plastiku.

C.Klass: Wraz ze wzrostem PKB wzrasta zużycie plastiku. Konsumenci powinni być włączeni do odpowiedzialności za tak duże zużycie opakowań plastikowych, szczególnie torebek foliowych. Czy osłony na telefony komórkowe muszą tak często być zmieniane? Należy lepiej kontrolować przepisy prawne, wdrażać je tak, by były przystępne dla opinii publicznej.

S.Auconnie: Ważne jest to, aby skonsolidować europejskie ramy legislacyjne w opozycji do odpadów. Należy wzmocnić przepisy prawne dotyczące segregacji i składowania odpadów. Skąd biorą się odpady w morzu?

J.Houg: Powinien istnieć zakaz składowania odpadów. Nie należy wspierać tego procederu, gdyż prowadzi on do wielu nadużyć. Należałoby stworzyć Europejski System Odbioru Opakowań. W temacie odpadów elektrycznych, należy zastanowić się nad zaprojektowaniem odpowiednich konstrukcji dla poszczególnych maszyn tak, aby ich recykling był bezpieczny dla środowiska.

V.Prodi: Surowce pochodzenia biologicznego wytworzone są z biomasy i to nie oznacza, że są bardziej przyjazne dla środowiska. W temacie przetwarzania odpadów, należy rozróżnić ich rodzaje, dzieląc je na nadające się do kompostowania lub do degradacji. Należy zastanowić się nad zagrożeniem ze strony molekularnych części opakowań
plastikowych. Kawałki takiego opakowania mogą spożywać np. zwierzęta. W konsekwencji, te molekularne części zostaną później spożyte przez ludzi, czego skutkiem może być znaczne pogorszenie zdrowia.