Europejska strategia dotycząca odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku cz.II RecyklingJ.Girling: Należy zastanowić się czy tworzywa sztuczne powinno potraktować się jako odrębną kategorię produktów. Ważne jest, aby ograniczyć tworzenie się nielegalnych wysypisk. Należy informować konsumentów, co powinno być poddane recyklingowi. Zagrożeniem dla środowiska jest mikroplastik.

K-H.Florenz: Należy poprawić hierarchię gospodarki odpadowej. Nie ma przedsiębiorstw, które stworzyłyby odpowiednie warunki do recyklingu tworzyw sztucznych. Ważne jest uregulowanie polityki recyklingu odpowiednimi zapisami prawnymi.
C.Davies: Tworzywa sztuczne są praktyczne w użyciu, jednak gdy zostaną one wyrzucone, mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Należy zbadać wszystkie gatunki tworzyw sztucznych i jeżeli okażą się mocno szkodliwe, powinno się ograniczyć ich produkcję.

F.Bonanini: Należy zakazać najbardziej niebezpieczne dla środowiska rodzaje plastików. Trzeba znaleźć rozwiązania , jeżeli chodzi o wyrzucania odpadów plastikowych. Ważny jest sposób transportowania butelek plastikowych: podpalane, są szczególnie niebezpieczne dla środowiska.

D.Suica: Młodzież powinna być wiodącą grupą, której świadomość recyklingu należy odpowiednio dokształcać. Nie można składować odpadów. Powinno się je recyklingować i ponownie wykorzystywać.