Recykling statków i Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków, z 2009 r., lub do przystąpienia do niej (punkty połączone przez sprawozdawcę) cz.VII RecyklingP. van Dalen: Nielegalne złomowanie statków niszczy środowisko i szkodzi ludziom. Trzeba temu zapobiec. Trzeba również promować możliwości tworzenia miejsca pracy. Recyklingiem powinny zajmować się również europejskie stocznie. Ta propozycja potrzebuje więcej czasu. Trzeba wypracować jak najlepszy model, aby ograniczać ryzyko złomowania statków.

S. Wils: Problem ten musi zostać rozwiązany międzynarodowo. Unia Europejska może stworzyć zachęty finansowe promujące recykling statków. Wszystkie statki powinny uczestniczyć w nowym systemie finansowym. System musi umożliwić odpowiedni poziom kontroli.

T. Skylakakis: Instrumenty tutaj przyjęte najprawdopodobniej nie będą skuteczne. Źródło problemu nie znajduje się wewnątrz Unii Europejskiej.

F. Grossetete: Jest teraz okazja, aby ożywić niektóre porty UE zachęcając je do wyspecjalizowania się w recyklingu statków. Oczywiście odpowiedzialni za to są armatorzy i propozycja ta powinna ich zachęcać do złomowania statków w portach unijnych. Powinno się stworzyć fundusz, na który płaciliby armatorzy. Jest teraz okazja, aby poprawić sytuację w tej dziedzinie. Trzeba położyć kres nielegalnemu złomowaniu statków w Azji.